La Fundación Española para la Ciencia y Tecnologia (FECYT) ha obert la convocatòria de les Ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la investigación científica de excelencia María de Guzmán (2020-2021). El pressupost total és de 6.997.000 euros.

Aquests ajuts estan destinats a impulsar i afavorir la recerca d’excel·lència en dos línies d’actuació:

  1. Gestió i mesurament de resultats d’investigació promovent l’ús de bases de dades de referències bibliogràfiques multidisciplinaris amb citacions i impacte que permetin una gestió i mesura de resultats d’investigació òptims (5.899.000 euros).
  2. Ciència oberta i interoperabilitat en infraestructures promovent la millora de capacitació tecnològica, qualitat i interoperabilitat de les infraestructures digitals institucionals de difusió, emmagatzematge, preservació i gestió de resultats (1.098.000 euros).

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser organismes públics d’R+D, universitats i entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre.

A la línia 1, s’atorgaran ajuts fins a una quantitat màxima del 85 % del cost de les actuacions objecte de la sol·licitud presentada. En el cas que el beneficiari presenti per al seu finançament la subscripció a diverses bases de dades d’aquestes característiques, només es finançarà fins al límit del 85 % de la subscripció de major cost. A la línia 2, s’atorgaran ajuts fins a una quantitat màxima del 85 % del cost de les actuacions objecte de la sol·licitud amb una limitació màxima de 85.000 euros per sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds és el 13 d’octubre de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la FECYT.