La Fundación Española para la Ciencia y Tecnologia (FECYT) ha obert la convocatòria, per a l’any 2019, de les Ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el fomento de la investigación científica de excelencia, María de Guzmán (2019). L’objectiu és promoure l’ús de bases de dades de referències bibliogràfiques multidisciplinàries amb citacions i impacte que permetin una gestió i mesura de resultats d’investigació òptims, per tal d’impulsar i afavorir la recerca d’excel·lència. El pressupost total és de 2.892.000 milions d’euros.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser organismes públics d’R+D, universitats i entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre.

S’atorgaran ajuts fins a una quantia màxima del 85 % del cost de les actuacions objecte de la sol·licitud presentada. En el cas que el beneficiari presenti per al seu finançament la subscripció a diverses bases de dades d’aquestes característiques, només es finançarà fins al límit del 85 % de la subscripció de major cost.

El termini de presentació de sol·licituds és el 31 de juliol de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la FECYT.