La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha obert la convocatòria d’Ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación (2020), en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. L’objectiu d’aquesta convocatòria incrementar la cultura científica, tecnològica i innovadora de la societat així com impulsar la participació activa de la societat en activitats de divulgació científica. El pressupost global és de 3,94 milions d’euros.

Les línies d’actuació en què es desenvolupa aquesta convocatòria són:
1. Cultura científica, tecnològica i de la innovació
2. Educació i vocacions científiques
3. Ciència ciutadana
4. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació
4.1 Xarxa d’unitats de cultura científica i d’innovació (Xarxa UCC+I)
4.2 Fires de la ciència
5. Foment del pensament crític

Les sol·licituds aprovades i finançades s’han de començar a executar des de l’1 de juliol de 2021 fins al 30 de juny de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 de gener de 2021 i s’ha de realitzar a través del lloc web de la convocatòria.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la FECYT.