El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria de les Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC 2021), en el marc del  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fons NextGenerationEU) i del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i.

El Programa NEOTEC té l’objectiu de donar suport a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica (EBT). Les EBT fonamenten la seva estratègia de negoci en el domini intensiu del coneixement científic i tècnic per desenvolupar tecnologia pròpia. Són empreses que centren la seva activitat en l’explotació de productes o serveis que requereixen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora.

Durant el període 2015-2020 s’han aprovat 575 projectes NEOTEC, amb un pressupost total de 233 milions d’euros (M€), dels quals el CDTI ha aportat 124 milions d’ajuts públics. La convocatòria 2021 té un pressupost de 36,5 M€ d’euros en subvencions. Aquests ajuts podran finançar fins al 70 % del pressupost de cada actuació. El pressupost mínim que es pot finançar de cada projecte és de 175.000 euros i aquest pot tenir un o dos anys de durada. Cada subvenció podrà arribar a un màxim de 250.000 euros per beneficiari.

Les empreses beneficiàries han d’estar constituïdes, com a màxim, tres anys abans de la presentació de la sol·licitud i, entre altres requisits, disposar d’un capital social mínim de 20.000 euros. A més, els projectes empresarials han d’incloure el desenvolupament de tecnologia pròpia. Els ajuts són compatibles amb altres ajuts públics o privats, d’àmbit estatal o internacional.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica del CDTI. El termini de presentació finalitzarà el dia 8 de juliol de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.