En el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia i del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat la convocatòria d’Ayudas destinadas a Misiones Ciencia e Innovación (2021). El pressupost màxim d’aquesta convocatòria es de 141.250.000 euros.

El programa «Misiones Ciencia e Innovación» dona suport a grans iniciatives estratègiques, intensives en R+D i de cooperació publicoprivada, per tal d’identificar i resoldre els desafiaments de sectors productius crítics per a l’economia espanyola. El programa estableix nou missions orientades a resoldre els reptes rellevants de la societat. Les missions seleccionades en aquesta convocatòria aborden aspectes rellevants de dos dels nou reptes plantejats a la iniciativa Espanya 2050: el primer «ser més productius per créixer millor» i el quart «convertir-nos en una societat neutra en carboni, sostenible i resilient al canvi climàtic».

Els projectes presentats a aquesta convocatòria han d’acollir-se a una de les categories següents:

  1. «Misiones CDTI “Grandes Empresas”»
    Es financen  projectes d’entre 5 i 10 milions d’euros, realitzats per consorcis empresarials integrats per un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses, amb la participació d’almenys una pyme. El pressupost elegible mínim per empresa és de 175.000 euros. El pressupost dedicat a la recerca industrial ha de ser almenys del 60 %. Els projectes han de comptar amb una participació rellevant d’organismes de recerca des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu (almenys el 20 % del pressupost elegible ha de subcontractar aquestes entitats). La duració dels projectes és de 3 o 4 anys naturals.
  2. «Misiones CDTI “PYMES”»
    Es financen projectes d’entre 1,5 i 3 milions d’euros, desenvolupats per consorcis empresarials de fins a 6 mitjanes empreses. El pressupost elegible mínim per empresa és de 175.000 euros. El pressupost dedicat a la recerca industrial ha de ser almenys del 35 % i la subcontractació a organismes de recerca ha de ser d’almenys el 15 % del pressupost. La duració dels projectes és de 2 o 3 anys naturals.

La presentació de sol·licituds finalitza el 6 de setembre de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.