El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria d’Ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial (Programa “Misiones CDTI” 2019) en el marc del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

El programa «Misiones Ciencia e Innovación» dona suport a grans iniciatives estratègiques, intensives en R+D i de cooperació publicoprivada, per tal d’identificar i resoldre els desafiaments de sectors productius crítics per a l’economia espanyola. El pressupost màxim és de 70.000.000 euros.

El programa estableix cinc missions orientades a resoldre els reptes rellevants de la societat: energia segura, eficient i neta per al segle XXI; mobilitat sostenible i intel·ligent; dinamització d’un gran sector agroalimentari sostenible i saludable; impuls a la indústria espanyola del segle XXI; i finalment, donar resposta sostenible a les malalties i necessitats derivades de l’envelliment.

Els projectes presentats a aquesta convocatòria han d’acollir-se a una de les categories següents:

  1. «Misiones CDTI “Grandes Empresas”»
    Es financen  projectes d’entre 5 i 10 milions d’euros, realitzats per consorcis empresarials integrats per un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses, amb la participació d’almenys una pyme. El pressupost elegible mínim per empresa és de 175.000 euros. El pressupost dedicat a la recerca industrial ha de ser almenys del 85 %. Els projectes han de comptar amb una participació rellevant d’organismes de recerca des del punt de vista qualitatiu i quantitatiu (almenys el 20 % del pressupost elegible ha de subcontractar aquestes entitats). La duració dels projectes és de 3 o 4 anys naturals.
  2. «Misiones CDTI “PYMES”»
    Es financen projectes d’entre 1,5 i 3 milions d’euros, desenvolupats per consorcis empresarials de fins a 6 mitjanes empreses. El pressupost elegible mínim per empresa és de 175.000 euros. El pressupost dedicat a la recerca industrial ha de ser almenys del 60 % i la subcontractació a organismes de recerca ha de ser d’almenys el 15 % del pressupost. La duració dels projectes és de 2 o 3 anys naturals.

La presentació de sol·licituds finalitza el 15 d’abril de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.