El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria d’Ayudas destinadas a fomentar la cooperación internacional empresarial en materia de investigación y desarrollo (Programa INNOGLOBAL 2018), en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020). Els ajuts van destinats a projectes empresarials de caràcter internacional orientats al mercat. El pressupost total és de 7,5 milions d’euros per al període 2018-2021.

La durada dels projectes podrà ser de 12 a 36 mesos i hauran de tenir un pressupost mínim de 150.000 euros. Els projectes hauran de ser presentats per una única empresa legalment constituïda a l’Estat espanyol i podran comprendre activitats de recerca industrial i/o de desenvolupament experimental. Així mateix, s’haurà d’acreditar el caràcter internacional dels projectes. En el cas de petites empreses, la subvenció podrà arribar fins al 50 % del pressupost, i en les mitjanes i grans, fins al 40 % i 30 %, respectivament.

Abans de sol·licitar l’ajut INNOGLOBAL, els sol·licitants hauran d’haver presentat prèviament la sol·licitud relativa al corresponent projecte internacional multilateral, bilateral o unilateral, entre el 6 de juny de 2017 i el 25 de maig de 2018. A més, s’ha d’obtenir la certificació internacional corresponent del projecte, entre el 3 d’octubre de 2017 i el 25 de maig de 2018.  El termini de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria finalitza el 5 de juny de 2018. La presentació de la documentació s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del CDTI.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.