ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020, l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2021 de les Ayudas dentro del Subprograma Estatal Infraestructuras de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020. La convocatòria es finança amb els fons europeus del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. El pressupost màxim dels ajuts és de 15.000.000 euros.

Aquesta convocatòria es centra en les actuacions següents:

 a) Infraestructures científiques singulars del Sistema Nacional de Salud (SNS)
Els beneficiaris són els instituts d’investigació sanitària (IIS) acreditats per ordre ministerial.

 b) Adquisició d’equipament i infraestructures cientificotècniques
Els beneficiaris són els IIS i les entitats i institucions sanitàries públiques amb activitat clinicoassistencial o sense ella (hospitals, centres d’atenció primària, altres centres assistencials diferents dels anteriors i unitats de l’administració sanitària).

El termini de presentació de sol·licituds per ambdues actuacions finalitza el 9 de setembre del 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ISCIII.