La Fundación Ramón Areces, entitat privada que finança projectes de recerca en els àmbits de les Ciències de la vida i la matèria, les Ciències socials i les Humanitats, convoca ajuts a la recerca en Ciències Socials per al 2012, en el marc del XI Concurso Nacional para la Adjudicación de Ayudas a la Investigación en Ciencias Sociales. En aquest concurs es pretén atendre de forma directa a les necessitats de recerca en Economia.

Els projectes de recerca hauran de tenir dos anys de duració i se’ls dotarà d’un import màxim de 36.000 euros. Les iniciatives hauran de tractar les àrees següents:

1. Economia internacional
2. Economia pública
3. Economia de la salut
4. Economia laboral
5. Economia industrial i regulació
6. Distribució comercial
7. Economia de l’educació
8. Història econòmica

Actualment hi ha 23 projectes de recerca en curs, corresponents al IX i X Concursos Nacionals, als quals se’ls ha assignat  en total 828.000 euros.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 16 de maig del 2012, i la inscripció és en línia. Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria i el llistat històric de projectes al lloc web de la Fundació.