La Fundación Biodiversidad, fundació del sector públic del Ministerio para la Transición Ecológica, ha obert la convocatòria 2018 per a la realització de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic. La dotació global màxima de la convocatòria és de 2.000.000 d’euros i l’import màxim que es pot concedir per a cada sol·licitud no pot ser superior als 120.000 euros.

Aquesta convocatòria es centra en les línies d’actuació següents:
– Generació i anàlisis de coneixement en matèria d’avaluació d’impactes, vulnerabilitat i adaptació en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)
– Generació i anàlisis de coneixement en matèria d’informació, comunicació, educació, participació pública, governança i percepció, actituds i comportaments socials en matèria de canvi climàtic.
– Desenvolupament de projectes demostratius i d’aprenentatge en matèria d’adaptació al canvi climàtic en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats en el PNACC.

Els beneficiaris són entitats i organitzacions sense finalitat de lucre de l’àmbit estatal o comunitari. Aquestes hauran de tenir seu a Espanya i estar legalment inscrites al registre corresponent. També els organismes públics d’investigació, universitats públiques, corporacions de dret públic professionals i aquelles que tinguin com a finalitat la representació, promoció i defensa dels interessos generals del comerç, la indústria, els serveis i la navegació, així com la prestació de serveis.

El termini de presentació de sol·licituds és el 31 de gener de 2019.

Per a més informació podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web del Fundación Biodiversidad.