ISCIII

L’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert 4 convocatòries en el marc de l’Acción Estratégica de Salud (AES). En concret, les convocatòries que s’obren són les següents:

Línia de recursos humans

Ayudas para contratos de formación en investigación Río Hortega para profesionales que hayan finalizado el periodo de FSE (CM): ajuts per a la contractació, durant un període de 2 anys, de professionals que hagin superat la Formació Sanitària Especialitzada (FSE), per al desenvolupament d’un pla de formació en investigació en biomedicina i en ciències de la salut en centres d’R+D.

Contratos posdoctorales de perfeccionamiento Sara Borrell (CD): ajuts de 3 anys de durada per a la contractació laboral d’investigadors en centres de l’àmbit del Sistema Nacional de Salud (SNS) que hagin obtingut recentment el títol de doctor en el camp de la biomedicina i de les ciències de la salut.

Contratos de investigadores en el SNS Miguel Servet (CP): ajuts per a la contractació, durant un període de 3 anys, de doctors i altres professionals amb acreditada trajectòria en biomedicina i ciències de la salut, que es complementen amb la financiació d’un projecte d’investigació. Els projectes han d’estar emmarcats en les línies de l’AES.

Línia d’enfortiment institucional

Institutos de Investigación Sanitaria Acreditados (IIS): ajuts per al desenvolupament estratègic de les capacitats dels instituts acreditats mitjançant recursos humans i millores d’infraestructures.

El termini de sol·licitud per a les convocatòries és de l’1 al 30 de juny de 2012. Per a consultar les guies de les convocatòries i tramitar les sol·licituds, podeu accedir al lloc web de l’ISCIII, a més de les altres entrades sobre aquest tema publicades al blog.