En el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) ha obert la convocatòria corresponent a l’any 2021 de les Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). L’objectiu és millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Els tipus d’actuacions i projectes susceptibles de rebre els ajuts del programa podran ser els següents:

 1. Línia 1. Actuacions de suport al funcionament d’Agrupacions Empresarials Innovadores
  Podran optar a les ajudes que es convoquin a través d’aquesta línia les AEI incipients, considerant com a tals les recentment constituïdes, en procés de consolidació, amb una antiguitat d’un màxim de 4 anys des de la data de constitució.
 2. Línia 2. Estudis de viabilitat tècnica
  Els estudis que es presentin a través d’aquesta línia estaran enfocats a la definició de projectes destinats a ser presentats a futures convocatòries dels programes següents:
  – El programa de Suport a Agrupacions Empresarials Innovadores a través de la Línia 3 de «Projectes de Tecnologies Digitals»
  – El programa marc de recerca i innovació Horizon Europe (2021-2027) de la Unió Europea (UE)
 3. Línia 3. Projectes de Tecnologies Digitals
  Els projectes presentats en aquest epígraf hauran d’incorporar coneixements i/o tecnologies que promoguin la transformació digital de les empreses que els duen a terme en el marc de les categories següents: activitats de recerca industrial; activitats de desenvolupament experimental: innovació en matèria d’organització; i innovació en matèria de processos.

Els beneficiaris de la convocatòria han de ser agrupacions registrades oficialment al MINCOTUR. El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 20 milions d’euros. Les quantitats màximes per cada projecte o actuació poden anar dels 70.000 euros fins als 450.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de novembre del 2021. La documentació cal presentar-la a través de la Seu electrònica del MINCOTUR.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINCOTUR.