L’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria 2021 de les Acciones de dinamización «Europa Excelencia», en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020).

La convocatòria Acciones de dinamización «Europa Excelencia» (2021) finança projectes de recerca relacionats amb els objectius de les propostes ERC Starting GrantsERC Consolidator Grants avaluades positivament i considerades elegibles per l’European Research Council (ERC), però que no han pogut ser finançades per aquest organisme per raons pressupostàries. L’objectiu és impulsar la internacionalització de les activitats d’R+D i contribuir al progrés del coneixement científic a través del foment de la participació d’investigadors amb trajectòries científiques prometedores en els programes d’excel·lència de l’ERC.

El pressupost per aquesta convocatòria és d’1,2 milions d’euros. Els ajuts estan destinats a finançar la despesa de personal, el petit equipament, materials i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte. El termini d’execució de les actuacions és de dos anys. Els beneficiaris poden ser universitats, organismes i centres públics d’R+D+I, institucions sanitàries, centres tecnològics i, per últim, entitats públiques i privades sense afany de lucre que executen activitats de recerca.

El procediment de sol·licitud s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 24 de juny de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.