En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), la Secretaría de Estado de I+D+i i l’Agencia Estatal de Investigación han obert les Ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración per a l’any 2017. L’objectiu de la convocatòria és el suport a projectes en cooperació entre empreses i organismes de recerca, amb la finalitat de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, aplicar noves idees i tècniques a les empreses, i contribuir a la creació de productes i serveis.

Els beneficiaris poden ser organismes públics d’investigació, universitats (públiques i privades), instituts d’investigació sanitària acreditats, centres tecnològics d’àmbit estatal, centres d’R+D privats sense afany de lucre, empreses i associacions empresarials sectorials. El representant de l’agrupació d’entitats ha de ser una empresa.

Els temes dels projectes han d’estar alineats amb les prioritats del Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad. Els reptes establerts són els següents:
– Salut, canvi demogràfic i benestar
– Seguretat i qualitat alimentària; activitat agrària productiva i sostenible, recursos naturals, investigació marina i marítima
– Energia segura, eficient i neta
– Transport intel·ligent, sostenible i integrat
– Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
– Canvis i innovacions socials
– Economia i societat digital
– Seguretat, protecció i defensa

Aquests projectes de desenvolupament experimental han de comptar amb un pressupost mínim de 500.000 euros i tenir una durada plurianual (termini màxim fins al 31 de desembre de 2021). El pressupost màxim destinat a finançar la convocatòria és de 399,4 milions d’euros, repartits en subvencions (99,4 milions), préstecs i bestretes reemborsables (300 milions a càrrec del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 13 de desembre del 2017 i s’efectuarà mitjançant la Seu electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.