Ayudas Beatriz GalindoEn el marc del Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), s’ha obert la convocatòria d’Ayudas Beatriz Galindo para la atracción del talento investigador (2020).

L’objectiu de la convocatòria és atraure talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l’estranger per tal d’afavorir la captació i formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d’interès estratègic nacional. El pressupost màxim és de 4,7 milions d’euros anuals durant quatre anys.

Els ajuts s’utilitzaran per a la contractació per part d’universitats públiques (com a màxim, 5 sol·licituds per universitat), durant un període mínim de 4 anys, de persones amb experiència docent i investigadora a l’estranger. Els candidats seleccionats signaran un contracte d’investigador distingit, d’acord amb la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La convocatòria conté dues modalitats:
a) Modalitat sènior, per a candidats amb un mínim de 7 anys d’experiència en docència i investigació a l’estranger des de l’obtenció del títol de doctor. Es convoquen un màxim de 40 ajuts, amb una quantitat anual de 90.000 euros, dels quals 25.000 euros han de ser aportats per la universitat (inclosa la quota patronal de la Seguretat Social).
b) Modalitat júnior, per a candidats amb un màxim de 7 anys d’experiència en docència i investigació a l’estranger des de l’obtenció del títol de doctor. Es convoquen un màxim de 60 ajuts, amb una quantitat anual de 50.000 euros, dels quals 15.000 euros han de ser aportats per la universitat (inclosa la quota patronal de la Seguretat Social).

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 23 de març de 2020.

Per a més informació, podeu consular el lloc web del Ministerio de Ciencia e Innovación.