Gobierno de EspañaEn el marc del Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), s’ha obert la segona fase de la convocatòria d’Ayudas Beatriz Galindo para la atracción del talento investigador (2019).

L’objectiu de la convocatòria és atraure talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l’estranger per tal d’afavorir la captació i formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d’interès estratègic nacional. El pressupost màxim és de 5,3 milions d’euros anuals durant quatre anys.

A la segona fase de la convocatòria, les universitats públiques han publicat les convocatòries per cobrir les 98 places adjudicades a la primera fase. Per comunitats autònomes, Catalunya (18 places adjudicades) ocupa la primera posició estatal, seguida per Madrid (14), el País Valencià (13) i Andalusia (12). D’altra banda, la Universitat de les Illes Balears (UIB) disposa d’una plaça.

Els sol·licitants es poden presentar a la plaça que considerin més adient al seu perfil. En el cas de ser seleccionats, signaran amb la universitat un contracte d’investigador distingit, d’acord amb la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 24 de maig de 2019.

Per a més informació, podeu consular el lloc web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.