Ministerio de Educación, Cultura y DeporteEl Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) ha obert la convocatòria de Ayudas Beatriz Galindo para la atracción del talento investigador (2018), en el marc del Plan Estatal de Política Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020). L’objectiu de la convocatòria és atraure talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l’estranger per tal d’afavorir la captació i formació de capital humà investigador i la seva mobilitat en sectors d’interès estratègic nacional. El pressupost màxim és de 5,3 milions d’euros anuals durant quatre anys.

Els ajuts es concediran a les universitats públiques espanyoles mitjançant dues modalitats:

a) Ayudas Beatriz Galindo senior:
Contractació de persones amb almenys 7 anys d’experiència docent i investigadora a l’estranger des de l’obtenció del títol doctor. La quantitat mínima anual dels contractes és de 90.000 euros, dels quals 25.000 euros seran aportats per la universitat (incloent la quota patronal de la seguretat social).

b) Ayudas Beatriz Galindo junior:
Contractació de persones amb menys de 7 anys d’experiència docent i investigadora a l’estranger des de l’obtenció del títol doctor. La quantitat mínima anual dels contractes és de 45.000 euros, dels quals 10.000 euros seran aportats per la universitat (incloent la quota patronal de la seguretat social).

En total, s’han convocat 100 places, les quals es distribuiran de forma equilibrada entre les dues modalitats. Cada universitat podrà sol·licitar un màxim de 5 ajuts. El termini de presentació de les sol·licituds és el 23 de maig de 2018. La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu Electrònica del MECD.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MECD.