Convocatòria: Ayudas a Proyectos de I+D+i 2020En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria d’Ayudas a «Proyectos de I+D+i» (2020)L’objectiu és finançar les modalitats de projectes de «Generación de Conocimiento» i de «Retos Investigación».

Els ajuts estan dirigits a fomentar la generació i avenç significatiu del coneixement científic i la investigació de qualitat, així com al progrés en la cerca de solucions als reptes de la societat. També es vol fomentar la cooperació científica i l’aproximació multidisciplinària a la recerca.

Les entitats beneficiàries poden ser universitats, centres públics d’R+D+I, centres tecnològics, i entitats públiques i privades sense afany de lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la recerca i la innovació. El període d’execució dels projectes d’investigació serà de 3 o 4 anys i, excepcionalment, de 2 anys.

En aquesta convocatòria es financen dues modalitats de projectes:
a) Proyectos de «Generación de Conocimiento»: projectes sense orientació temàtica definida prèviament, motivats per la curiositat científica i que volen fer avançar el coneixement sense tenir en compte l’horitzó temporal ni l’àmbit d’aplicació.
b) Proyectos «Retos Investigación»: projectes orientats a la resolució dels problemes vinculats als vuit grans reptes socials del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020): Salut, canvi demogràfic i benestar; Bioeconomia; Energia segura, eficient i neta; Transport sostenible, intel·ligent, connectat i integrat; Canvi climàtic i ús de recursos naturals i matèries primeres; Ciències socials i humanitats i ciència amb i per a la societat; Economia, societat i cultura digitals; i, finalment, Seguretat, protecció i defensa.

Dins de cada modalitat, els projectes poden ser de dos tipus segons el perfil de la persona (jove o consolidat) que lidera l’equip de recerca. A la vegada, les sol·licituds s’examinaran segons els criteris d’avaluació següents: qualitat i viabilitat de la proposta; equip d’investigació; i, per últim, impacte.

El pressupost global és de 412 milions d’euros, que inclouen 50 milions del Plan de choque para la ciencia y la innovación, presentat el juliol d’aquest any.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 17 de desembre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria d’Ayudas a «Proyectos de I+D+i» (2020) de l’AEI.