Els ajuts de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) tenen l’objectiu de promoure i finançar la investigació del càncer a Espanya mitjançant una recerca de qualitat que respongui als grans reptes actuals i impulsant la transmissió de coneixement. Així mateix, promouen la recerca d’estratègies eficaces de prevenció i detecció precoç, la millora dels processos diagnòstics i activitats, i el desenvolupament de tractaments que aconsegueixin salvar vides. D’altra banda, es vol donar suport als investigadors, potenciant el seu talent i afavorint la seva estabilitat.

En aquest marc, la Fundación Científica AECC ha obert per a l’any 2019 les convocatòries següents:

1. Investigador AECC 2018
Concessió d’ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer en un centre espanyol per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de línies de recerca pròpies.
Termini de presentació de sol·licituds: 12 de desembre de 2017.
Finançament: 50.000 euros l’any (2 anys)

2. Proyectos AECC 2018
Ajuts a projectes de recerca de qualitat de càncer amb una clara orientació translacional.
Termini de presentació de sol·licituds: 17 de gener de 2018.
Finançament: 100.000 euros l’any (3 anys)

3. Cáncer infantil i cánceres poco frecuentes AECC 2018
Ajuts per a promoure la investigació de qualitat en càncers poc freqüents (RARECARE) i en càncer infantil mitjançant projectes amb una clara orientació translacional.
Termini de presentació de sol·licituds: 17 de gener de 2018.
Finançament: 100.000 euros l’any (3 anys)

4. Ideas Semilla AECC 2018
Ajuts per a la generació de noves oportunitats innovadores d’investigació en càncer que, en cas d’èxit, podran concretar-se en projectes sòlids de recerca.
Termini de presentació de sol·licituds: 30 de novembre de 2017
Finançament: 20.000 euros (2 anys)

5. Lab AECC 2018
Donar suport a grups emergents per a consolidar les seves línies d’investigació per mitjà de la concessió d’ajuts financers a projectes d’investigació de qualitat en càncer amb una clara orientació translacional que es realitzin en la seva totalitat a Espanya.
Termini de presentació de sol·licituds: 17 de gener de 2018.
Finançament: 100.000 euros l’any (3 anys)

6. Grupos coordinados traslacionales AECC 2018
Ajuts a projectes d’investigació en càncer des de la investigació translacional a la pràctica clínica, desenvolupats per grups estables multidisciplinaris.
Termini de presentació de sol·licituds: 15 de febrer de 2018.
Finançament: entre 500.000 i 1.000.000 euros (distribuïts en 5 anys)

7. Grupos coordinados clínicos AECC 2018
Ajuts financers a projectes d’investigació en càncer que accelerin la transferència de resultats en benefici dels pacients i el desenvolupament d’investigacions innovadores que puguin modificar la pràctica clínica, desenvolupades per grups coordinats multidisciplinaris.
Termini de presentació de sol·licituds: 15 de febrer de 2018.
Finançament: entre 500.000 i 1.000.000 euros (distribuïts en 5 anys)

8. Postdoctoral AECC 2018
Ajuts a investigadors acabats de doctorar per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer en un centre espanyol amb la possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional per a promoure el talent dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
Termini de presentació de sol·licituds: 12 de desembre de 2017.
Finançament: 40.000 euros l’any (2 anys)

9. Clinico Junior AECC 2018
Ajuts financers a professionals mèdics en la seva etapa de residents o en els seus primers anys d’especialitat per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer.
Termini de presentació de sol·licituds: 12 de desembre de 2017.
Finançament: 60.000 euros l’any (2 anys)

Per a més informació podeu consultar el lloc web de la Fundación Científica de l’AECC.