En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria d’Ayudas a Proyectos de I+D+I “Programación Conjunta Internacional” corresponent a l’any 2021. Aquests ajuts es contemplen en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

L’objectiu d’aquests ajuts és contribuir a la consolidació de l’Espai Europeu de Recerca (European Research Area, ERA) i impulsar la col·laboració entre equips d’investigació de països diferents, afavorint la implementació d’una agenda europea compartida entorn als grans reptes. Així mateix aprovar el procediment de concessió directa d’ajuts per al finançament de la part espanyola de projectes d’investigació internacionals consorciats, que hagin estat seleccionats en les convocatòries competitives on l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) hi participa com organisme finançador.

Les entitats beneficiàries han de desenvolupar projectes d’investigació seleccionats en les convocatòries següents: ERA-Net Cofund del programa marc Horizon 2020; JTI ECSEL JU (Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking); JTI EuroHPC JU (European High Performance Computing Joint Undertaking); JPI MYBL (More Years, Better Lives); i el programa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area). El pressupost total de la convocatòria és de 13,14 milions d’euros en subvencions, destinats a finançar despeses relacionades amb el desenvolupament i execució de les activitats. La convocatòria està finançada per l’instrument de recuperació  Next Generation EU (NGEU).

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds serà el dia 3 de juny de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.