Agencia Estatal de InvestigaciónL’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria ayudas a plataformas tecnológicas y de innovación de l’any 2020. La convocatòria s’orienta cap als reptes fixats en el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020).

L’objectiu és la creació i consolidació de plataformes tecnològiques i d’innovació. Aquests són estructures d’intercanvi i comunicació entre els agents del sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació que impulsen la millora de la capacitat tecnològica i la competitivitat del sector productiu, fent activitats d’intercanvi de coneixements, planificació i difusió.

Els beneficiaris de la convocatòria poden ser: organismes públics d’investigació (OPI); universitats públiques; altres centres públics d’R+D; centres tecnològics i de suport a la innovació tecnològics d’àmbit estatal; entitats públiques i privades sense finalitat de lucre que realitzin i/o gestionin activitats d’R+D; empreses; i associacions empresarials sectorials.

La quantitat destinada a la convocatòria és de 4 milions d’euros. A més, cal tenir en compte que l’import màxim total per entitat és de 200.000 euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de juny de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AEI.