L’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria, corresponent a l’any 2018, de les Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D. La convocatòria s’emmarca dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020). L’objectiu és finançar estades al personal investigador en formació en centres d’R+D diferents dels que estan adscrits, amb la finalitat de millorar la formació i impulsar el desenvolupament d’una tesi doctoral.

Les estades han de tenir una durada de 2 a 4 mesos i s’han de desenvolupar durant l’any 2019. Es poden realitzar a l’Estat espanyol o a l’estranger en centres d’R+D públics o privats (incloses les empreses). El pressupost total de la convocatòria és d’1,5 milions d’euros i els ajuts es destinen a finançar les despeses d’allotjament, manutenció i desplaçament.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 20 de setembre de 2018 (investigadors) i el 25 de setembre de 2018 (centres d’R+D). Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.