L’Agencia Estatal de Investigación ha obert la convocatòria, corresponent a l’any 2017, de les Ayudas a la movilidad predoctoral para la realización de estancias breves en centros de I+D.

L’objectiu és finançar estades al personal investigador en formació finançat per l’Estat espanyol en centres d’R+D públics o privats (incloses les empreses) diferents dels que estan adscrits, amb la finalitat de millorar la formació i impulsar el desenvolupament de la tesi doctoral.

Les estades s’han de desenvolupar durant l’any 2018, amb una durada de 2 a 4 mesos i es poden realitzar a l’Estat espanyol o a l’estranger. El pressupost total de la convocatòria és de 2 milions d’euros i els ajuts es destinen a finançar les despeses d’allotjament, manutenció i desplaçament.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 21 de setembre de 2017 (investigadors) i el 26 de setembre de 2017 (centres d’R+D). Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i.