El Ministerio de Universidades (MIU) convoca, de forma extraordinària, les Ayudas complementarias para estancias breves y traslados temporales, destinadas a beneficiarios del Subprograma de Formación del Profesorado Universitario (FPU) per als anys 2020 i 2021. Els beneficiaris poden ser els investigadors en formació que disposen d’ajuts FPU. Aquesta convocatòria té l’objectiu de facilitar la realització de trasllats temporals a centres o grups de recerca a l’estranger o estades breus en centres estrangers o espanyols, que afavoreixin una millora en la formació dels beneficiaris dels ajuts FPU.

La convocatòria contempla 550 ajuts per a estades breus i 30 ajuts per a trasllats temporals a centres estrangers. Les estades breus tindran una durada de 2 o 3 mesos i, excepcionalment, d’1 mes si el destí és un centre ubicat a Espanya. Els trasllats temporals tindran una durada mínima de 6 mesos i màxima de 9. Ambdues modalitats hauran d’efectuar-se entre l’1 de març de 2020 i el 31 de desembre del 2021.

El pressupost global d’aquesta convocatòria és de 2.846.000 euros. Els ajuts inclouen els següents conceptes:
Manutenció: una dotació diària de 25 euros a l’Estat espanyol i fins a un màxim de 50 euros per estades a l’estranger, segons el país de destinació.
Desplaçament: fins a un màxim de 90 euros per a desplaçaments dins de la península; 120 euros amb origen o destí a Ceuta, Melilla i les Illes Balears; i 150 euros amb origen o destí a les Illes Canàries. Pel que fa a desplaçaments a l’estranger, fins a un màxim de 600 euros per a un país europeu i fins a 1.200 euros per a la resta del món.
Assegurança d’accidents i assistència mèdica: fins a 200 euros mensuals en aquells casos en què el desplaçament sigui a països on no tingui validesa la tarja sanitària europea.

Les sol·licituds s’han de presentar a través de la Seu electrònica del MIU i el termini de presentació finalitzarà el 30 de setembre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MIU.