AECC Ayudas oncologíaL’Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha obert la convocatòria Ayudas a investigadores en oncología que té l’objectiu de finançar projectes en centres de recerca de l’estat segons tres modalitats de programes: A, B i C.

En la modalitat A, els ajuts s’adrecen a doctors o post residents per a la realització d’un projecte de recerca en un centre estatal. La durada és de tres anys amb un finançament de 45 mil euros bruts anuals i la possibilitat de pròrroga.

En la modalitat B o Retorno, s’adrecen ajuts a doctors o post residents que hagin desenvolupat la seva recerca post doctoral a l’estranger durant un període mínim de quatre anys i vulguin tornar a Espanya. La durada és de quatre anys amb un finançament de 50 mil euros bruts anuals.

Finalment, la modalitat C o Clínica s’adreça a doctors o post residents per desenvolupar un projecte de recerca clínica que cerqui resposta a una incertesa epidemiològica, un problema diagnòstic o terapèutic, una nova estratègia de prevenció o similar. La durada és de tres anys amb un finançament de 45 mil euros bruts anuals i la possibilitat de pròrroga.

És un requisit en les tres modalitats subscriure un contracte laboral entre el centre i l’investigador. Podeu presentar les vostres sol·licituds fins al 23 de gener de 2013. Per ampliar la informació, consulteu el lloc web de l’AECC.