La Fundación BBVA ha obert la convocatòria 2020 de les Ayudas a Equipos de Investigación Científica SARS-CoV-2 y COVID-19. L’objectiu és aprofundir en el coneixement del coronavirus SARS-CoV-2 causant de la malaltia COVID-19, així com les conseqüències de la pandèmia en diversos plans i facetes. Els projectes que es presentin hauran de presentar un caràcter innovador i multidisciplinari. La dotació global d’aquesta convocatòria és de 2.700.000 euros.

Les àrees de recerca que es finançaran són les següents:
1. Biomedicina («Biomed-COVID-19»): 4 ajuts d’un import brut màxim de 250.000 euros cadascun.
2. Big data i intel·ligència artificial («Data-IA-COVID-19»): 4 ajuts d’un import brut màxim de 150.000 euros cadascun.
3. Ecologia i veterinària («Eco-Vet-COVID-19»): 4 ajuts d’un import brut màxim de 100.000 euros cadascun.
4. Economia i ciències socials («Socioecon-COVID-19»): 4 ajuts d’un import brut màxim de 100.000 euros cadascun.
5. Humanitats («Human-COVID-19»): 4 ajuts d’un import brut màxim de 75.000 euros cadascun.

Els projectes poden tenir una durada màxima de dos anys. Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser grups de recerca d’universitats públiques o privades i altres organismes públics de recerca, així com equips de recerca d’entitats privades sense afany de lucre que desenvolupen una activitat investigadora significativa. L’investigador principal ha d’estar adscrit a un centre espanyol i pot  formar part de l’equip d’investigadors d’universitats i organitzacions de qualsevol país.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de juny de 2020.

Per més informació podeu consultar el lloc web de la Fundación BBVA.