La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) ha obert la primera convocatòria d’Ajuts per al foment de la cultura científica a Catalunya FCRI (2021). L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar i enfortir la cultura científica a Catalunya en català. Els ajuts es destinaran a la realització de projectes, activitats o iniciatives innovadores que apropin el coneixement científic i tecnològic a la ciutadania. Es farà una atenció especial a l’impuls del talent jove i a la innovació en el foment de la cultura científica. La dotació econòmica total de l’ajut és de 200.000 euros.

La convocatòria s’adreça a qualsevol persona o entitat que faci una proposta de nova creació per apropar la recerca i la tecnologia a la ciutadania. S’estableixen dues categories delimitades per l’edat de la persona sol·licitant i/o antiguitat de l’entitat que representa:

  1. Categoria A. Talent consolidat: per a persones de més de 40 anys o que representen una entitat o empresa de més de 5 anys d’antiguitat (60.000 euros)
  • Modalitat A.1 Publicacions: proposta en format escrit imprès, sigui amb continguts procedents de la recerca, així com de disseminació general de la ciència
  • Modalitat A.2 Altres formats: proposta en qualsevol tipus de format, sigui digital com no digital, siguin accions o activitats, i que no es pugui incloure en la modalitat A.1
  1. Categoria B. Talent jove: per a persones de menys de 40 anys i/o que representen una entitat o empresa de menys de 5 anys d’antiguitat (140.000 euros)
    – Modalitat B.1 «Futur Influencer»: proposta de creació de vídeos o podcasts de disseminació científica per compartir a les xarxes socials
    – Modalitat B.2 Formats innovadors: proposta en qualsevol tipus de format, sigui en format digital o no, sigui una acció o activitat, i que no es pugui incloure en la modalitat B.1

Cada persona beneficiària podrà optar a un ajut d’entre un mínim de 3.000 euros i un màxim de 15.000 euros. Les propostes han de ser de nova creació i s’ha d’utilitzar la llengua catalana en tot material escrit, gràfic, oral i audiovisual que la proposta contingui. A més del català es podran incloure altres llengües. L’activitat o acció contemplada en la proposta té un període d’execució comprès des de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 d’octubre de 2021. Les sol·licituds cal presentar-les de forma telemàtica a través de la plataforma https://ajutsfcri.fundaciorecerca.cat.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria dels Ajuts per al foment de la cultura científica a Catalunya FCRI (2021) al lloc web de la FCRI.