Generalitat de CatalunyaLa Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts per a xarxes d’R+D+I per dur a terme programes de valorització i transferència dels resultats de la recerca, susceptibles de ser cofinançats parcialment pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’objectiu és potenciar la col·laboració dels grups de recerca de diferents entitats que tinguin reptes i objectius comuns d’interès econòmic i social i es puguin aplegar en xarxes d’R+D+I.

Els programes de valorització i transferència tindran una durada de cinc anys. El termini d’execució de les activitats ha d’estar comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2022. Les xarxes d’R+D+I han d’estar integrades per un mínim de cinc grups de recerca de, com a mínim, tres entitats participants diferents i una entitat coordinadora. Els grups de recerca que integrin la xarxa han de pertànyer a universitats del sistema universitari de Catalunya, centres de recerca i altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que desenvolupin activitats d’R+D+I. Totes les entitats participants i l’entitat coordinadora han de tenir establiment operatiu a Catalunya.

Aquesta convocatòria està finançada pel Departament d’Empresa i Coneixement (EMC) de la Generalitat de Catalunya. L’import global és de 6.000.000 d’euros, que van a càrrec del pressupost de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) per als anys 2018, 2019 i 2020.  L’import de cada ajut és d’entre 300.000 euros i 1.500.000 euros. L’ajut és del 100 % de l’import del projecte, del qual el 50 % va a càrrec del Fons FEDER.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 18 de febrer de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web dels Fons FEDER de la Secretaria d’Universitats i Recerca.