AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts per a tesis doctorals en català (TDCAT 2020). L’objectiu és atorgar ajuts per a tesis doctorals escrites en català que s’hagin defensat durant l’any 2019.

Els ajuts es destinen a contribuir a les despeses i les taxes administratives associades amb la finalització de la tesi doctoral i el tràmit d’obtenció del títol de doctor o doctora. El títol s’ha d’haver obtingut en una universitat del sistema universitari de Catalunya o de fora de l’Estat espanyol. Aquesta convocatòria està finançada pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. L’import global és de 80.000 euros (la concessió dels ajuts resta condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió).

Els requisits dels ajuts són: la tesi ha d’estar escrita íntegrament en català; s’ha de desenvolupar amb l’obtenció del títol de doctor/a amb menció europea, escrita en català  i en una altra llengua oficial de la Unió Europea (UE); i finalment, ha d’estar estructurada com a compendi de publicacions, les parts o capítols de les quals que no siguin publicacions estiguin escrites en català.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 12 de maig de 2020. La documentació s’ha d’omplir a través de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Addicionalment, cal que les tesis doctorals s’hagin incorporat al dipòsit de Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), gestionat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), abans del 31 de desembre de 2020. Al lloc web de la Generalitat de Catalunya s’avisa que els terminis de tots els tràmits queden suspesos i interromputs.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR, així com altres entrades relacionades amb tesis doctorals, publicades en aquest Blog.