AGAURL’Agència d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels Ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors 2019). Aquests ajuts són susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Aquests ajuts formen part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu. La RIS3CAT preveu la valorització del coneixement i la transferència innovadora com un dels instruments bàsics per aconseguir aquest objectiu.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser els grups de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre.

La finalitat és concedir ajuts per finançar projectes de transferència dels resultats de la recerca. Els projectes han d’estar destinats a la realització d’activitats conduents a la creació d’una empresa derivada (spin-off), o l’explotació de llicències o qualsevol altra forma de protecció de propietat intel·lectual i industrial d’una tecnologia o coneixement, així com les activitats de caràcter demostratiu necessàries per a la seva validació.

Per al desenvolupament d’aquests projectes, els beneficiaris han de contractar una persona emprenedora, que s’hi incorporarà per un període de 18 mesos explícitament per desenvolupar el projecte. La persona emprenedora ha de desenvolupar el seu projecte específic d’explotació de resultats de la recerca al si del grup de recerca i el seu projecte ha de tenir en compte altres resultats del grup de recerca, explorant-los i acompanyant-los cap a fases posteriors d’explotació. Alhora, la universitat o centre al qual pertanyi el grup de recerca ha de donar suport a la persona emprenedora i aprofitar la seva presència per fomentar la cultura emprenedora a la institució.

L’import global de la convocatòria és d’1,6 milions d’euros. Cada ajut rebrà una quantia fixa de 84.000 euros, el 50% del qual va a càrrec dels fons FEDER.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de l’aplicació SIFECAT1420, accessible per mitjà del lloc web de l’AGAUR i des de l’apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació finalitzarà el 23 de setembre de 2019.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.