AGAUREl Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitats i de Recerca (AGAUR), ha obert la convocatòria de l’any 2018 dels Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2018). L’objectiu d’aquesta convocatòria és atorgar 60 ajuts per a la contractació i la incorporació d’investigadors postdoctorals que han estat treballant a l’estranger, a les entitats de recerca catalanes.

El programa Beatriu de Pinós contribueix directament a la implementació de l’espai europeu de recerca, incentivant la mobilitat internacional, la intersectorialitat, la multidisciplinaritat i l’atracció de personal investigador amb potencial per destacar com a líders en el seu camp de recerca, donant-los l’oportunitat de seguir desenvolupant la seva carrera professional. L’objectiu del programa també és aportar aquest potencial als grups de les institucions de recerca de Catalunya per tal d’enfortir la massa crítica del país en recerca en qualsevol àmbit científic. El programa Beatriu de Pinós ha obtingut cofinançament europeu del programa Marie Skłodowska-Curie COFUND de l’Horizon 2020 per a programes d’alta qualitat i amb moviment transnacional.

Els beneficiaris d’aquests ajuts són les universitats, els centres de recerca i fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya. Els candidats hauran de complir els requisits següents: haver obtingut el títol de doctor entre l’1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2016; tenir un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora; i finalment, no haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

L’import global màxim del programa és de 8,658 milions d’euros. L’import de l’ajut per a la contractació del personal investigador és de 132.300 euros anuals (els contractes han de ser per 3 anys i l’ajut inclou també la quota patronal de la Seguretat Social). A més, hi ha un ajut complementari de 12.000 euros adreçat a les activitats de formació, capacitació i a la realització d’altres accions destacades de recerca que desenvolupi el personal investigador contractat.

El termini de presentació de sol·licituds és el 4 de març de 2019. La documentació s’ha d’enviar a través de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.