La Direcció General d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (DGRDI) del Govern de les Illes Balears convoca els Ajuts per a dur a terme accions especials de recerca i desenvolupament per a l’any 2012. Els objectius d’aquesta convocatòria són dur a terme accions especials d’R+D, promoure l’intercanvi i la difusió del coneixement científic, consolidar l’activitat investigadora, i potenciar la interdisciplinarietat entre els grups de recerca de les Illes Balears. El pressupost màxim és de 437.242 euros, i té caràcter biennal.

Les accions especials d’R+D estan destinades a cobrir els objectius científics que requereixen alguna actuació concreta, d’interès i rellevància especials en l’activitat investigadora que es desenvolupa dins el sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears. Els beneficiaris d’aquestes actuacions poden ser universitats, centres de recerca, centres tecnològics i altres centres públics.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 30 de setembre de 2013 i s’han de formalitzar mitjançant el formulari general i els impresos corresponents que disposa la DGRDI. Per a més informació podeu accedir a la convocatòria oficial publicada, el 10 de novembre de 2012, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).