L’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, en col·laboració amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), tenen l’objectiu de promoure, desenvolupar i gestionar la recerca de l’atenció primària de salut, principalment a Catalunya. També volen liderar una investigació d’excel·lència i facilitar la participació dels professionals, i la difusió i aplicació dels resultats en la pràctica diària.

L’IDIAP Jordi Gol ha desenvolupat els seus projectes d’investigació mitjançant més de 200 centres investigadors. Des dels seus inicis (any 1995), s’han signat convenis de col·laboració amb 53 institucions. En aquest marc, l’IDIAP Jordi Gol ha obert les convocatòries següents per a l’any 2017:

Projectes de recerca
a) 20a Convocatòria d’Ajut a Projectes de Recerca en Atenció Primària de Salut (IDIAP 2017): 2 ajuts (1 general i 1 d’infermeria)
b) 7a Convocatòria d’Ajut Sistema d’Informació pel Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària (SIDIAP 2017): 9 ajuts

Beques predoctorals
c) 18a Beca ICS per a la capacitació en investigació i realització del doctorat a l’Atenció Primària (PREDOC IDIAP 17): 8 beques econòmiques, 2 beques d’intensificació i 2 beques SIDIAP
d) Beca per a la Realització de Tesis Doctorals per a metges en període de formació o especialistes de recent titulació en Medicina Familiar i Comunitària (MFiC) (UAB NOVARTIS 17): 1 beca

Suport a la formació i la mobilitat
e) 12a Convocatòria d’ajut ICS d’una Estada a un Centre de Recerca d’Excel·lència (ESTADA CRE 17): 1 ajut
f) 13a Convocatòria d’una estada a centres de recerca estrangers o estatals (ESTRANGER ID’17): 2 ajuts (1 ajut personal ICS i 1 ajut personal IDIAP).
g) 1a Convocatòria d’ajut econòmic complementari a estades i formació a centres de recerca estrangers (COMPL ESTR ID17): 1 ajut

Altres ajuts i premis
h) 14è Ajut ICS a l’impuls d’estratègies de recerca a l’Atenció Primària mitjançant la intensificació d’investigadors (ALLIB IDIAP 17): 9 ajuts

El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes convocatòries finalitzarà el dia 3 de novembre de 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’IDIAP Jordi Gol.