L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l’any 2022 i per renovar els ajuts atorgats en les convocatòries anteriors.

L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral i promoure la seva activitat formativa i de recerca durant un període màxim de tres anys. Aquests ajuts han de contribuir a incrementar la qualificació i la professionalització del personal investigador contractat i enfortir la generació de coneixement fronterer en la recerca i en la seva transferència.

Les institucions beneficiàries de la convocatòria poden ser universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, les quals podran contractar persones que duguin a terme el seu doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2021-2022.

L’import global de la convocatòria és de 18,1 milions d’euros, que estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE). L’import de cada ajut, que inclou la retribució bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social, és de 21.043,32 euros (primera i segona anualitat) i de 22.338,77 euros (tercera anualitat).

La sol·licitud provisional l’ha de presentar la persona candidata per via electrònica a través de l’apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació finalitzarà el dia 20 d’octubre de 2021. A la vegada, el termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals serà del 25 d’octubre fins al 2 de novembre de 2021.

A les set convocatòries del període 2015-2021, l’AGAUR ha atorgat un total de 1.778 ajuts per a la contractació d’investigadors novells, amb una mitjana anual de 254 beneficiaris cada any.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI 2022) de l’AGAUR.