L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI) per a l’any 2021 i per renovar els ajuts atorgats en les convocatòries anteriors.

L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-lo en grups de recerca i en projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Les institucions beneficiàries de la convocatòria poden ser universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries, les quals podran contractar persones que duguin a terme el seu doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya.

L’import global de la convocatòria és de 17,365 milions d’euros, que poden estar cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE). L’import de cada ajut, que inclou la retribució bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social, és de 20.774,97 euros (primera i segona anualitat) i de 22.039,84 euros (tercera anualitat).

La sol·licitud provisional l’ha de presentar la persona candidata per via electrònica a través de l’apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació finalitzarà el dia 20 d’octubre de 2020. A la vegada, el termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals serà del 23 al 30 d’octubre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria dels ajuts per a la contractació de personal investigador novell (FI 2021) de l’AGAUR.