L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell (FI-2020).

L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, tot incorporant-lo en grups de recerca i en projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

En el moment d’acceptar l’ajut, els beneficiaris han d’estar acceptats en un programa de doctorat d’una universitat del sistema universitari de Catalunya. La durada del contracte serà d’un any, que es pot renovar un màxim de dos anys més.

L’import global de la convocatòria és de 17,015 milions d’euros, que estan cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE). L’import de cada ajut per a la contractació (inclou el salari i la quota patronal de la Seguretat Social) per a la primera i segona anualitat és de 20.486,06 euros i, per a la tercera, és de 21.741,71 euros.

La sol·licitud provisional l’ha de presentar la persona candidata per via electrònica a través de l’apartat Tràmits del lloc web de la Generalitat de Catalunya. La data màxima de presentació finalitzarà el dia 14 d’octubre de 2019. A la vegada, el termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals serà del 17 al 24 d’octubre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.