AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels Ajuts d’Indústria del Coneixement: Llavor i Producte (IdC 2019). L’objectiu és crear i consolidar un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement per a la generació de llocs de treball d’alta qualificació. El Programa Indústria del Coneixement (IdC) forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu.

Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts poden ser els equips de recerca de les universitats de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

L’IdC preveu la mobilització de més de 34 milions d’euros (M€) durant el període 2014-2020, en què es podran atorgar ajuts financers i no financers a prop de 300 projectes empresarials basats en la recerca. L’objectiu és acompanyar els projectes, des de la fase inicial de prototipatge fins a la seva introducció en el mercat. També inclou un programa de formació i  assessorament. L’import global d’aquesta convocatòria és de 5,5 M€.

Aquesta convocatòria contempla dues modalitats d’ajuts:

– Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu: L’objectiu és finançar projectes d’innovació que es trobin a les fases inicials, dins l’escala de maduresa tecnològica, per a la valorització de coneixement amb potencial d’incorporació al sector productiu. Els projectes han de ser executats en un termini de 9 mesos i han d’estar destinats a la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips); la definició de la ruta de comercialització; la generació del model de negoci; l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial; entre d’altres. L’import de cada ajut als projectes Llavor és d’una quantia fixa de 20.000 euros, el 50% del qual va a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

–  Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca a Catalunya: La finalitat és finançar el desenvolupament de prototips de productes així com la valorització i transferència dels resultats d’investigació generats per equips de recerca de Catalunya.  Els projectes poden ser de caràcter individual o col·laborador i s’han d’executar en un termini màxim de 18 mesos. L’import de cada ajut als projectes Producte és d’un màxim de 100.000 euros, el 50 % del qual va a càrrec del FEDER.

El termini de presentació de sol·licituds per ambdues modalitats finalitzarà l’1 de juliol de 2019. Les gestions s’han de realitzar a través de l’aplicació SIFECAT1420.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.