AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels Ajuts d’Indústria del Coneixement: Llavor i Producte (2020). L’import global d’aquesta convocatòria és de 7,5 milions d’euros, el 50 % dels quals van a càrrec del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

L’objectiu del Programa Indústria del Coneixement és crear i consolidar un ecosistema empresarial nou, d’alt valor afegit i intensiu en coneixement per a la generació de llocs de treball d’alta qualificació i una millora significativa de les activitats innovadores que han d’actuar com a motor de l’economia catalana. Aquest programa forma part de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que promou l’R+D+I com a motor de transformació del teixit productiu.

Les entitats beneficiàries d’aquests ajuts poden ser els equips de recerca de les universitats de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a Catalunya.

Aquesta convocatòria contempla dues modalitats d’ajuts:

– Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu: L’objectiu és finançar projectes d’innovació que es trobin a les fases inicials, dins l’escala de maduresa tecnològica, per a la valorització de coneixement amb potencial d’incorporació al sector productiu. Els projectes han de ser executats en un termini de 9 mesos i han d’estar destinats, entre d’altres, a la protecció del coneixement generat i a les primeres proves (preprototips); la definició de la ruta de comercialització; la generació del model de negoci; o l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial. L’import de cada ajut és d’una quantia fixa de 20.000 euros.

Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca a Catalunya: La finalitat és finançar activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres, i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la tecnologia en desenvolupament. Els projectes s’han d’executar en un termini màxim de 18 mesos. L’import de cada ajut és d’un màxim de 100.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a comptar des del 29 de gener de 2020. Les gestions s’han de realitzar a través de l’aplicació SIFECAT1420.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.