ACCIO Startup Capital

ACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria d’Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (Startup Capital 2017). La finalitat d’aquesta actuació és donar suport a l’execució del pla de negoci d’empreses emergents que basen la seva activitat en les aplicacions de tecnologia pròpia per a la generació de nous productes, processos, serveis o desenvolupament de nous models de negoci. L’import màxim destinat a la concessió d’aquestes subvencions és d’1.500.200 euros.

Es tracta d’un ajut directe de fins a 75.000 euros per a empreses tecnològiques en fases inicials (han de tenir una data de creació d’entre tres mesos fins a tres anys), amb una tecnologia com a factor diferencial, i que necessiten impuls per accedir a les primeres rondes de finançament privat.

L’ajut és en forma de subvenció directa de concurrència pública a fons perdut i sense necessitat d’aval. Es cobreixen totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa; des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

La sol·licitud s’ha de tramitar a través del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.