AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments d’universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR 2020). L’objectiu és impulsar i consolidar estratègies i polítiques científiques conjuntes entre aquests departaments i les seves universitats, amb la finalitat que desenvolupin activitats de recerca d’impacte internacional i que enforteixin la generació de coneixement fronterer en la recerca universitària i la seva transferència. L’import global d’aquests ajuts és de 10,23 milions d’euros.

Aquesta convocatòria va dirigida a persones que portin a terme el seu programa de doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya el curs 2019-2020. L’ajut és per a un període de tres anys. Els contractes derivats d’aquests ajuts s’han d’iniciar com a molt tard l’1 de juliol de 2020. El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència competitiva.

El termini de presentació de sol·licituds provisionals per part dels candidats és el 28 de novembre de 2019. Així mateix, el termini de les institucions per confirmar o rebutjar la presentació de les sol·licituds provisionals s’inicia el dia 2 de desembre i finalitza el dia 12 de desembre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.