AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria dels Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI SDUR 2021).

L’objectiu de la convocatòria és impulsar i consolidar estratègies i polítiques científiques conjuntes entre aquests departaments i les seves universitats, amb la finalitat que desenvolupin activitats de recerca d’impacte internacional i que enforteixin la generació de coneixement fronterer en la recerca universitària i la seva transferència.

Aquesta convocatòria va dirigida a persones que, entre l’1 de gener de 2018 i la data de presentació de la sol·licitud, hagin superat els requisits per accedir a un programa de doctorat al sistema universitari de Catalunya. En determinades situacions, també poden participar en la convocatòria les persones que hagin superat els requisits per accedir al programa de doctorat a partir de l’1 de gener de 2015. 

L’import global d’aquests ajuts és de 7,1 milions d’euros. Cada ajut és de 63.600,75 euros, que contempla el cost del contracte durant un període de tres anys, incloent-hi la retribució bruta anual i la quota patronal de la Seguretat Social.

El termini per presentar les sol·licituds provisionals per part dels candidats finalitza el 15 de març de 2021. Així mateix, el termini de les institucions per confirmar o rebutjar les sol·licituds és del 18 al 26 de març.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.