La Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entitat autònoma del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha obert els Ajuts de la Institució de les Lletres Catalanes (2020). Les 5 línies de subvencions agrupades en diversos àmbits de les lletres són les següents:

1. Subvencions per a la creació, la traducció i la investigació literàries
La finalitat d’aquesta línia és donar suport a les propostes d’activitats literàries en les modalitats de creació, traducció i investigació en llengua catalana i occitana.
Pressupost: 10.000 euros com a màxim

2. Subvencions per a la promoció d’activitats literàries
La finalitat és donar suport a projectes de promoció i difusió de la literatura en català i en occità que es facin dins els territoris del domini lingüístic.
Pressupost: mínim de 1.000 euros. L’import de la subvenció pot cobrir com a màxim el 50 % de l’import del projecte

3. Subvencions per a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural
La finalitat és donar suport a l’edició d’obres literàries d’especial interès cultural en llengua original catalana o occitana. S’hi inclou l’edició de títols individuals o de col·leccions d’obres de literatura en forma de llibre o en altres suports. La quantia destinada a cada subvenció pot ser de fins al 70 % del cost de l’edició.

4. Subvencions per a entitats articuladores
L’objectiu és donar suport a aquelles entitats sense finalitat de lucre que, de manera continuada al llarg de l’any, duen a terme un seguit de projectes destinats a donar suport als sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes (escriptors, traductors, crítics literaris, etc.) o a difondre el patrimoni literari català. L’import de la subvenció no pot superar el 70 % del cost total del projecte.

5. Subvencions a editorials per a la traducció d’obres literàries
L’objecte d’aquestes subvencions és la traducció al català o a l’occità d’obres literàries escrites originàriament en llengua diferent del castellà. La quantia de la subvenció és del 70 % del cost total del projecte, d’acord amb la disponibilitat pressupostària.

El termini de presentació de sol·licituds era el 25 de març de 2020, però s’ha ampliat fins al 23 d’abril. En el cas de les subvencions a editorials per a la traducció d’obres literàries el termini és fins al 30 d’octubre de 2020. Les sol·licituds s’han d’enviar a través del portal Tràmits del Departament de Cultura.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Departament de Cultura.