AGAURL’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) a través de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca els Ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2020), per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau. Així mateix, aquestes propostes han de permetre l’obtenció de nous resultats en el camp teòric, o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels conflictes.

Amb aquesta convocatòria l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) vol promoure la recerca empírica, teòrica i aplicada per la pau en la societat i fer que Catalunya tingui un paper actiu com a agent de pau al món. El pressupost global de la convocatòria és de 60.000 euros. L’import de l’ajut per projecte pot anar dels 6.000 euros als 10.000 euros.

Els destinataris d’execució són equips de recerca adscrits a l’entitat beneficiària, que pot ser una universitat o centre de recerca públic o privat de Catalunya. Els àmbits temàtics prioritaris són els següents: Memòria, convivència i reconciliació; Violències endèmiques fora de contextos bèl·lics i respostes institucionals i/o ciutadanes de prevenció, resiliència i resistència a aquestes situacions; Diàleg social i polític; i finalment, Pau i seguretat en les polítiques públiques.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 9 d’octubre de 2020. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format paper.

Per més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.