Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)L’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) ha obert la convocatòria de Subvencions per a projectes de participació en xarxes i de recerca en promoció de la pau per al curs 2018-2019. Les subvencions estan destinades al foment de la pau a través del finançament de projectes que comprenguin la recerca, l’impuls de campanyes, la incidència política i/o el treball en xarxa (especialment pel que fa a xarxes internacionals).

Les àrees temàtiques d’interès de l’ICIP són l’anàlisi i/o seguiment de: conflictes armats; polítiques de seguretat i de defensa; eines i implementació de processos de construcció de la pau; campanyes concretes del moviment per la pau; i, per últim, experiències i lliçons apreses de l’ús de la no-violència

Els beneficiaris poden ser les associacions, fundacions o cooperatives sense ànim de lucre amb seu a Catalunya. Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de dotze mesos.

L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 60.000 euros. L’import de les subvencions per projecte no pot ser inferior a 3.000 euros ni superar en cap cas la quantitat de 12.000 euros.

La presentació de les sol·licituds s’ha d’efectuar a través del lloc web Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 2 d’octubre de 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ICIP.