La Fundació La Marató de TV3 ha obert la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca sobre malalties infeccioses (2017). Els treballs que resultin seleccionats es finançaran amb els fons recaptats en La Marató 2017, que, provisionalment, se situen en gairebé 7,2 milions d’euros. Es preveu que la xifra augmenti perquè el termini per fer donatius es tanca el 31 de març del 2018.

Des de l’any 1992, la Fundació La Marató de TV3 ha repartit 143.699.654 euros entre 794 projectes de recerca, que s’han desenvolupat en institucions científiques, principalment de Catalunya, però també de l’Estat Espanyol i de l’àmbit internacional. En total, 7.300 investigadors s’han beneficiat directament del suport econòmic per continuar portant a terme els seus estudis. Al portal web de l’OR-IEC s’hi pot consultar l’informe estadístic Projectes de recerca de la Fundació la Marató de TV3, per entitats de recerca, en què es mostra el detall del nombre de projectes concedits en el període 1996-2016. L’informe inclou els projectes per territoris de llengua i cultura catalanes i per entitats de recerca que hi participen.

La convocatòria 2017 està oberta a treballs de recerca d’excel·lència, sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit de les malalties infeccioses. Els projectes poden ser unitaris, amb un sol investigador principal beneficiari, o coordinats, amb diferents investigadors principals beneficiaris, i per tant, diferents subprojectes. Els projectes hauran d’especificar de manera clara i concreta quin és el seu retorn científic i econòmic, i caldrà raonar l’impacte del projecte en la salut de les persones.

L’import màxim dels ajuts econòmics no superarà els 200.000 euros per als projectes unitaris. Per a projectes coordinats en què participin dos grups, l’import màxim serà de 300.000 euros. Pel que fa als projectes coordinats de tres o més grups, serà de 400.000 €. En el cas de projectes coordinats, cap dels equips participants podrà sol·licitar més de 200.000 euros. L’avaluació dels projectes es durà a terme amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La durada dels projectes és de 3 anys. En cas de necessitat raonada, aquesta durada pot ser prorrogada, però, mai més enllà de 5 mesos abans de celebrar-se el simposi de la Marató de TV3, corresponent a la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 12 de març de 2018. Les sol·licituds s’han de presentar en anglès, amb un resum en català, en suport digital i en paper.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundació La Marató de TV3, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.