La Fundació La Marató de TV3 ha obert la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca sobre càncer (2018). Els treballs que resultin seleccionats es finançaran amb els fons recaptats en La Marató 2018, que, provisionalment, se situen en 10.715.430 euros. Es preveu que la xifra augmenti perquè el termini per fer donatius es tanca el 31 de març del 2019. Des de 1992, La Marató ha recaptat més de 183 milions d’euros i ha finançat 829 projectes de recerca que han implicat 7.500 investigadors.

La convocatòria 2018 està oberta a treballs de recerca d’excel·lència, sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit del càncer. Els projectes hauran de tenir diferents investigadors principals beneficiaris, i per tant, diferents subprojectes. Els projectes hauran d’especificar de manera clara i concreta quin és el retorn científic, econòmic i social, i caldrà raonar l’impacte del projecte en la salut de les persones.

L’import màxim dels ajuts econòmics no superarà els 300.000 euros per als projectes en què participin dos grups, i en cas que hi participin tres o més grups l’import màxim serà de 400.000 euros. En cap cas els equips participants (de manera individual) podran sol·licitar més de 200.000 euros. L’avaluació dels projectes es durà a terme amb la col·laboració de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

La durada dels projectes és de 3 anys. En cas de necessitat raonada, aquesta durada pot ser prorrogada, però, mai més enllà de 5 mesos abans de celebrar-se el simposi de la Marató de TV3, corresponent a la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 19 de març de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar en anglès, amb un resum en català, en suport digital i en paper.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de la Fundació La Marató de TV3, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.