Generalitat de CatalunyaEl Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Afers Religiosos, ha obert la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca en matèria d’afers religiosos (RELIG 2021). L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria d’afers religiosos, que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

Les institucions beneficiàries d’aquests ajuts poden ser les universitats catalanes i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com a una de les seves activitats principals. La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 24.000 euros. Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any i l’import per ajut serà d’entre 8.000 i 10.000 euros.

Els treballs de recerca han de tractar sobre algun dels temes següents (els projectes relacionats amb els apartats a), b), c) i d) són prioritaris):
a) L’impacte de la COVID-19 en el fet religiós.
b) El diàleg interreligiós com a eina d’intervenció en l’àmbit educatiu no formal.
c) Religió i perspectiva de gènere.
d) Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.
e) Religió i mitjans de comunicació
f) Gestió pública del dret a la llibertat religiosa.
g) El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme
h) Religió, democràcia i actitud davant les minories.

Les sol·licituds es poden presentar electrònicament a través del lloc web Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de juny de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.