Generalitat de CatalunyaEl Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Afers Religiosos, ha obert la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2018). L’objectiu de la convocatòria és atorgar ajuts a projectes de recerca originals i inèdits que permetin obtenir resultats científics i propostes d’intervenció aplicables en matèria de diversitat religiosa. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) s’encarrega de la gestió de la convocatòria.

Les institucions beneficiàries d’aquests ajuts poden ser les universitats catalanes i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com a una de les seves activitats principals. La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 18.000 euros. Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any i l’import per ajut serà d’entre 6.000 i 9.000 euros.

Els treballs de recerca han de tractar sobre algun dels temes següents (els projectes relacionats amb els apartats a), b), c) i d) són prioritaris):
a) Diàleg interreligiós com a eina d’intervenció en l’àmbit educatiu formal i no formal.
b) La gestió de la llibertat religiosa a l’àmbit laboral.
c) Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.
d) Religió i mitjans de comunicació.
e) Gestió pública de la diversitat religiosa.
f) El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.
g) Religió, democràcia i actitud davant les minories.
h) Religió i joves.

Les sol·licituds es poden presentar electrònicament a través del lloc web Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.