Doctorats IndustrialsEn el marc del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria de l’any 2019 dels Ajuts a Doctorats Industrials (DI). La finalitat és atorgar ajuts per al desenvolupament de projectes de recerca en el marc estratègic d’una empresa i, alhora, en un grup de recerca d’una universitat, un centre de recerca o una fundació hospitalària, en el qual el doctorand o doctoranda ha de dur a terme la seva formació investigadora, que ha de donar lloc a una tesi doctoral.

La convocatòria finança projectes de recerca industrial, definits com a recerca planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents. Els projectes comporten una col·laboració efectiva entre una empresa (entorn empresarial) i un o diversos organismes de recerca (entorn acadèmic).

L’import màxim global destinat a la convocatòria oberta és de 4,379 milions d’euros. Els ajuts seran per a un període màxim de 3 anys i els contractes han de ser de caràcter laboral i poden ser indefinits o temporals.

Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través del lloc web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de desembre de 2019.

Gestionat per l’AGAUR, el Pla de Doctorats Industrials es va posar en marxa l’any 2012 amb un programa pilot. Els seus objectius són contribuir a la competitivitat del teixit empresarial i de recerca català, reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa o institució.

En el període 2012-2018, les dades globals del Pla de Doctorats Industrials són: 513 projectes; 395 investigadors/es participants; 349 empreses; 11 universitats; 20 centres CERCA; 286 grups de recerca SGR; i, per últim, un finançament de 69 milions d’euros (dos terços d’origen privat).

Els projectes poden ser de qualsevol àmbit de coneixement i sector empresarial. Així, la distribució dels projectes del període 2012-2018 per àmbits de coneixement és la següent: tecnologies de la informació i les comunicacions (29%); ciències de la vida (24%); enginyeria civil, industrial i ciències de la terra (17%); ciències i tecnologies químiques (16%); ciències socials, arts i humanitats (9%); i, finalment, matemàtiques i física (5%).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AGAUR.