MINETUR

En el marc de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) ha obert la convocatòria de Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) per a l’any 2016.

L’objectiu és desenvolupar les estructures de coordinació i gestió de les AEI incipients així com realitzar estudis de viabilitat tècnica i desenvolupament d’activitats innovadores, de forma individual o bé, mitjançant col·laboració entre diverses AEI  i/o els seus associats. El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 9,6 milions d’euros.

Els projectes que es finançaran poden ser innovacions en:
a) Productes
: béns i serveis completament nous o millores significatives dels existents.
b) Processos: canvis significatius en els mitjans de producció i distribució.
c) Organització: canvis en les pràctiques de l’empresa, en l’organització del lloc de treball o en les relacions exteriors de l’empresa.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 d’agost de 2016. La documentació cal presentar-la a través de la Seu electrònica del MINETUR.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINETUR.